Защита на лични данни

 

Защитата на вашите лични данни при използване уеб–страницата ни е важна отговорност за нас. Затова тук ще ви информираме относно практика ни за защита на личните ви данни.

Анонимни данни

Можете да посещавате нашия сайт без да ни съобщавате кой сте. Чрез посещаването на сайта може да се запише информация относно влизането в него /например Вашия IP – адрес, дата, час, разглеждани страници/. Тези данни не принадлежат към данните, отнесени към личността, а са анонимни. Оценяват се само за целите на статистиката. Не се препращат на трети лица за комерсиални или некомерсиални цели.

Лични данни

Лични данни се съхраняват, само ако вие решите да ни ги предоставите, например чрез нашия Формуляр за контакти. Тези лични данни ще се използват от нас единствено за да отговорим на вашите въпроси.

Въведените лични данни са поверителни и не се препращат на трети лица. Обработката на данни се извършва от нас при стриктно спазване на законовите разпоредби и изисквания.

В качеството си на потребител на този сайт, вие давате доброволно вашето съгласие, Стадекс, в качеството на администратор на лични данни, да събира, съхранява, обработва, проверява, използва предоставените от Вас лични данни единствено съобразно целите, за които са предоставени от вас и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.

По всяко време можете да получите информация относно запазените от нас лични данни. При поискване от ваша страна бихме могли да ги коригираме, блокираме или изтрием. За въпроси може да свържете с нас: 0888 105252, 032 64 92 37.

Упътване за пренасянето на данни в интернет

Стадекс изрично подчертава, че пренасянето на данни в интернет пространството /например при комуникация по и-мейла/ не би могло и в най-добрия случай да бъде защитено от интервенцията на трети лица.

Упътване за ползването на данни за контакт на тази уеб–страница.

Използването на данните за контакт за бизнес–реклама е забранено, освен ако Стадекс не е дала предварително писменото си съгласие. Стадекс забранява каквото и да било комерсиално използване на своите данни.

Декларация за защита на данните за ползването на Google Analyties

Тази уебстраница използва услугата за уебанализ Google Analytics. Доставчик е Google Inc.

Google Analytics използват така наречените Cookies, текстови бази с данни, които се запаметяват на Вашия компютър и които правят възможен анализа на ползването на уеб-страница от Вас. Генерираната чрез Cookie информация относно Вашето ползване на тази уеб–страница /включително и Вашия IP – адрес/ се пренасят на сървър на Гугъл в САЩ и се запаметяват там.

Гугъл ще използва тази информация, за да оцени Вашия интерес към уеб–страницата, да състави доклади относно активността на уеб-страницата и да предложи и други услуги, свързани с ползването на съответната уеб–страница и интернет пространството. Също така Гугъл ще препрати в даден случай тази информация на трети лица, ако законът изисква това или ако трети лица преработват тези данни по поръчка на Гугъл. Гугъл няма да свърже в никакъв случай Вашия IP – адрес с други данни на Google Inc.

Можете да предотвратите запаметяването на Cookies чрез съответното настройване на софтуера на Вашия браузър. В този случай Ви уведомяваме, че е възможно да не можете да ползвате всички функции на този сайт в целия му обхват.